Ερωτηματολόγια

 1) Ερωτηματολόγιο:  Αφορά την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στο τμήμα Γ1, κατά το  Σχ. Έτος 2013-2014.

Γενική εκτίμηση των ηλεκτρονικών εργαλείων ( 2013-2014)

 

Advertisements