Γλώσσα

 

Λεξικό Μπαμπινιώτη Από: Ερανιστής

Η περίληψη σε τρία βήματα

Περιγραφή και Αφήγηση

Επανάληψη α΄τριμήνου Α΄ Τάξη

Επανάληψη α΄ τριμήνου Α΄ Τάξη

Εξάσκηση με ουσιαστικά και επίθετα Α΄ Τάξη

Συντακτικό και λεξιλόγιο α΄τριμήνου Α΄τάξη

Επανάληψη β΄ τριμήνου Α΄ Τάξη

Διαγώνισμα επαναληπτικό Α΄ Τάξη

 

Επανάληψη α΄τριμήνου Β΄τάξη

Ασκήσεις α΄τριμήνου Β΄τάξη

Τεστ β΄ τριμήνου Β΄ Τάξη

Κριτήριο  (ενότητα 5η) Β΄τάξη

Advertisements