Αρχαία

Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Henry George Liddell & Robert Scott

Κανόνες για τα ουσιαστικά

ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ( όσοι από τους πίνακες που ακολουθούν δημιουργήθηκαν από μαθητές, έχουν το όνομά τους)

ΕΙΜΙ (περιλαμβάνει και κλίση μετοχών)

ΕΙΜΙ ΣΥΝΘΕΤΟ (Πάρειμι, περιλαμβάνει και κανόνες τονισμού)

Λύω  –  Λύομαι

Βουλεύω- Βουλεύομαι

Γράφω-Γράφομαι (περιλαμβάνει και κλίση μετοχών)

Πείθω-Πείθομαι 

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ -αω/-αομαι, -εω/-εομαι, -οω/-οομαι               (σε πίνακες) Από τον Π. Αλεξάκη

Πίνακας συνηρημένων -αω, -αομαι  Από τον Γ. Γιαννικάκη

ΟΡΩ – ΟΡΩΜΑΙ Από την Ε. Βλάχου

Πίνακας συνηρημένων -εω, -εομαι  Από τον Γ. Γιαννικάκη

ΗΓΟΥΜΑΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΟΡΙΣΤΟ Β΄

Άγομαι  σε πίνακα  Από τη Γ. Γουρνάκη

Άγω-Άγομαι σε πίνακα από την Α. Γρήγου

Γίγνομαι σε πίνακα (περιλαμβάνει και κλίση μετοχών)

Γιγνώσκω – Γιγνώσκομαι σε πίνακα (περιλαμβάνει και κλίση μετοχών) 

Έχω – Έχομαι σε πίνακα ( περιλαμβάνει και κλίση μετοχών)

Κόπτομαι σε πίνακα  Από  τη Χ. Ματσούκα

Λαμβάνω σε πίνακα (περιλαμβάνει και κλίση μετοχών)

Λαμβάνομαι σε πίνακα   Από τον Κ. Αντωνιάδη

ΛΕΓΩ-ΛΕΓΟΜΑΙ σε πίνακα (περιλαμβάνει και κλίση μετοχών)

Μανθάνω – Μανθάνομαι σε πίνακα

 

Τα είδη των προτάσεων και η σημασία των εγκλίσεων from gmyclass

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γραμματικής και συντακτικού 

Κατέβασε τις ασκήσεις πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους

Α,Β,Γ κλίση ουσιαστικών-επίθετα-αντωνυμίες Επανάληψη για Γ΄τάξη    Η λύση Από τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη

Α,Β,Γ κλίση ουσιαστικών-επίθετα-αντωνυμίες-ρήματα  Επανάληψη από την ύλη της Β

Γενική άσκηση Γραμματικής για το Σεπτέμβρη( ύλη Β΄)

Άσκηση με ρήματα στην ενεργητική φωνή

Άσκηση με ρήματα στη μέση φωνή

Παραθετικά Γ΄τάξη

Γενική άσκηση α΄τριμήνου Γ΄τάξη

άσκηση ρήματα Βαρύτονα ενεργητικής και μέσης φωνής Γ΄τάξη              Η λύση Από τη Χριστίνα Ματσούκα

Σύνταξη απαρεμφάτου Γ΄τάξη

Ομοιόπτωτοι – Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί Γ΄ τάξη

Ρήματα β΄τριμήνου Γ΄τάξη

Άσκηση -αω, -αωμαι Γ΄τάξη

Άσκηση συνηρημένα Γ΄τάξη     Η λύση  Από τη Χριστίνα Ματσούκα

Άσκηση στα συνηρημένα Γ΄τάξη Η λύση Από τον Κ. Γουρνάκη

Άσκηση συνηρημένα Γ΄τάξη

Άσκηση στον Παθητικό Μέλλοντα και Αόριστο, Αόριστο β΄ Γ΄τάξη

Δευτερεύουσες προτάσεις  Γ΄τάξη

……………………………………

Ασκήσεις γραμματικής από την ύλη της Α΄   Β΄ Τάξη

Άσκηση Γραμματικής   Β΄τάξη, β΄τρίμηνο

Λεξιλόγιο Γραμματική Συντακτικό Β΄τάξη, α΄τρίμηνο

Γραμματική Συντακτικό Β΄τάξη, β΄τρίμηνο

Γραμματική Συντακτικό Β΄τάξη, β΄τρίμηνο

Ασκήσεις γραμματική-συντακτικό   β΄τρίμηνο Β΄ Τάξη

Ασκήσεις επανάληψης β΄τρίμηνο (ενότητες 4-5-6) Β΄Τάξη

Γενική άσκηση Β΄τάξη

Γενική άσκηση Γραμματικής Β΄τάξη

…………………………………………………..

Άσκηση με ουσιαστικά α΄και β΄κλίσης

Άσκηση με ρήματα ενεργητικής φωνής όλων των χρόνων  

Ασκήσεις γραμματικής  ρήματα και ουσιαστικά  Α΄τάξη, β΄τρίμηνο

Γενική άσκηση γραμματικής για β΄τρίμηνο  Α΄τάξη

Άσκηση συμπλήρωσης κενού με ρήματα  Α΄τάξη

ΠΩΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ

Αν θέλετε να λύσετε τις ασκήσεις χρησιμοποιώντας το πολυτονικό σύστημα δεν έχετε παρά να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

Ανοίγετε  ένα έγγραφο word και πηγαίνετε «Εισαγωγή». Στο δεξί άκρο πατάτε «Σύμβολο» και στο κάτω μέρος του παραθύρου» Περισσότερα σύμβολα». Ανοίγει το παράθυρο…

Επιλέγετε Γραμματοσειρά: arial και Υποσύνολο: Εκτεταμένα Ελληνικά. Εντοπίζετε το γράμμα με τον κατάλληλο τονισμό, το πατάτε με αριστερό κλικ να γίνει μπλε και κάνετε Εισαγωγή. Εναλλακτικά, όπως είναι μπλε, διπλοπατάτε πάνω του και εισάγεται στο έγγραφό σας.

Με τη χρήση θα ανακαλύψετε κι άλλα μόνοι σας!

Advertisements